Jelle Bijlsma BV

Jelle Bijlsma BV is al decennia lang actief binnen de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW). In Noord-Nederland is Jelle Bijlsma BV uitgegroeid tot een belangrijke speler binnen de sector. Jelle Bijlsma BV telt twee  locaties in Friesland, er werken ongeveer honderd mensen, waarvan 15 op het kantoor. In project gestuurde organisaties als Jelle Bijlsma BV is betrouwbare IT een must. “Trage computers of haperende systemen kunnen wij ons eenvoudigweg niet permitteren. Tijd en planning zijn belangrijk in ons werk. Vandaar onze keuze voor RICOH | Business Center Noord B.V., zij leveren perfect werkende IT systemen en hun service is zorgvuldig.”

In de oude situatie was er op het gebied van IT veel onduidelijkheid binnen Jelle Bijlsma B.V. De contracten en afspraken waren niet goed genoeg vastgelegd. “Op het moment van een incident wisten we niet waar we aan toe waren. Hoe snel wordt er service geboden en wat zijn de kosten hiervan? In 2014 hebben we besloten om IT beter in te richten. Uit een selectie van een aantal bedrijven kwam RICOH | Business Center Noord B.V. als beste naar voren. Met hun transparante aanpak weten wij vooraf exact wat we mogen verwachten van IT werkplek beheer. RICOH | Business Center Noord B.V. handelt proactief en conform de gemaakte afspraken, dat is vertrouwd en prettig werken.”